Aanbod

Aanbod Online Behandeling en/of Onderzoek

Mijn aanbod houdt diversiteit in omdat u met uiteenlopende klachten bij mij  terecht kunt. Zoals angstklachten, aandacht problematiek, somberheid, milde depressie, relatie-en gezinsproblematiek alsmede opvoedingsproblemen. Uit cijfers van het CBS van 25-01-2016 in het jaar hieraan voorafgaande is gebleken dat meer dan 1 miljoen Nederlanders last had van een depressie. Zie onderzoek Trimbos instituut| Depressie: feiten en cijfers. Zie CBS gegevens hierover.  Daarnaast werk gerelateerde klachten zoals burn-out of werkstress. Dit laatste probleem zak ik in verband met mijn aanpak verduidelijken.

Burn-out is beroepsziekte nummer 1. De afgelopen 2 jaar is het aantal werknemers met burn-out met 50% gestegen. Volgens een artikel van 25-08-2017 in GGZ-nieuws betreffende een onderzoek naar burnout is de ziektelast van werkenden hoog.   Mijn behandelaanpak bij burn-out is er eerst op gericht om meer inzicht te krijgen in uw mate van overbelasting. Dit onder meer met behulp van vragenlijsten. Deze lijsten geven mij inzicht of er bij u sprake is van uitputting. Zowel fysiek als emotioneel, cynisme ten opzichte van uw werk of verminderde persoonlijke bekwaamheid.  Dus uw bent dan onder meer helemaal op. Of u zit tegen uw grenzen aan. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van overspannenheid in plaats van burn-out. Bij overspannenheid kan het helpen om tijdelijk een stap terug te doen. Uw systeem is dan nog niet fundamenteel aangetast. Daarnaast dient u te leren om uw grenzen te erkennen en herkennen. Wat voor gebruiksaanwijzing u bijvoorbeeld hebt? Bent u bijvoorbeeld een perfectionist? Kunnen ontspanningsoefeningen uw helpen? Zie info omtrent 5ie ontspanningsoefeningen. Allemaal  aspecten die in verband met burn-out klachten een rol kunnen spelen.

Ik zal alles in het werk stellen om mij zo goed mogelijk in te voegen wat betreft uw probleemsituatie. Dit mede omdat er rekening wordt gehouden met uw tempo en daarnaast gelet op de toegankelijkheid van uw hulpvraag. Dit met als uiteindelijke doel  vanwege de behandeling: het behalen van een goed resultaat voor u. Wat betreft het verrichten van onderzoeken en/of onderzoeksvragen is er sprake van een grote diversiteit aan testen en van goede kwaliteit. Zie hiervoor tevens mijn pagina onderzoek. Er kan gebruik worden gemaakt van een uitgebreid testinstrumentarium. Bovendien ken ik geen wachttijd bij een onderzoek.

Duur,  frequentie gesprekken

In tegenstelling tot de reguliere traditionele behandeling waar de gespreksduur meestal 45 minuten bedraagt, omdat men doorgaans 15 minuten aan administratie tijd bij een klant in rekening brengt belast ik u niet met indirecte kosten. Ook zit ik niet met de klok in de hand. De gespreksduur bij mij voor ieder online skype contact bedraagt tenminste 60 minuten. Dit aanbod komt mede omdat ik niet vastzit aan de vele regels en voorschriften van de zorgverzekeraars. Een verwijsbrief van uw huisarts is hierdoor evenmin noodzakelijk. Dit bespaard u kosten en tijd. In het begin zal er met een frequentie van 1 keer per week aan uw problematiek worden gewerkt. Gaandeweg zal in de loop van de behandeling, indien u daar natuurlijk mee akkoord gaat, deze frequentie minder intensief worden.

Andere vormen  internet therapie

De meeste hulpvragers kiezen voor een online therapie gesprek via Skype. Echter indien u, om wat voor reden dan ook, een voorkeur heeft voor online therapie met behulp van e-mail of chatcontacten dan is dit ook mogelijk. Een voordeel van e-mail of chattherapie is dat u in feite zal worden gedwongen om uw vraagstelling of probleembeschrijving in een e-mail bericht te zetten of eerst op papier te ordenen. Deze aanpak zal hierdoor voor u  werken als een vorm van een uitlaadklep, ordening of bezinning op uw situatie. U kunt maandelijks zoveel mogelijk e-mail of chatberichten naar mij als behandelaar sturen als u wenst. Per maand krijgt u van mij 8 keer voor een vast laag tarief(zie mijn rubriek kosten) e-mail antwoorden/berichten terug. Tenslotte wilt u eerst meer informatie over online therapievormen dan adviseer ik u het artikel Online Therapie – in Psychologie Magazine te lezen.

 

Expat hulpverlening

Wanneer u als expat vanwege uw werk in het buitenland verblijft. Of u bent op vakantie of er is sprake van emigratie. Vaak blijkt het elders dikwijls niet eenvoudig te zijn om daar voor u of voor uw gezin passend onderzoek of hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een traumatische ervaring.  Het lokale hulpaanbod blijkt vaak niet te zijn afgestemd op de Nederlandse taal en gebruiken. Terwijl dit voor een goed hulpverleningscontact en een succesvolle behandeling eigenlijk een voorwaarde is.Zie verder informatie over Expat problematiek. Het voordeel van mijn online aanbod is dat er ondanks de afstand via internet aan u een passende oplossing op maat kan worden geboden door  een ervaren psycholoog die uw eigen taal en cultuur verstaat.

En tevens iemand die vooral in staat is om zich te verplaatsen in uw probleemsituatie, dit in verband met mijn specialisatie transculturele pedagogiek/psychologie. Bovendien kan ik uit eigen ervaring putten. Dit vanwege regelmatig langdurige perioden van verblijf aan de andere kant van de wereld.