Behandeling

Online Behandeling

Het doen van diagnostisch onderzoek heeft mijn voorkeur boven behandeling. Dit vanwege mijn jarenlange ervaring. En vanwege de door mij behaalde goede resultaten. Voor kortdurende online behandelingen kunt u bij mij echter wel terecht. Namelijk indien er niet meer dan 7 sessies nodig zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar behandelingen bij klanten bij wie ik eerder onderzoek heb verricht. Dit omdat wij elkaar immers al kennen. Vooral omdat wij enigszins vertrouwd aan elkaar zijn geraakt. Bovendien in verband met het feit dat ik  eerder heb kunnen onderzoeken waar de knelpunten liggen. En er bovendien dan snel een behandelplan kan worden opgesteld.

De behandeling die ik kan aanbieden is kortdurend. Deze is doorgaans geschikt voor mensen met milde tot matige klachten. Zoals burnout, depressie en angstgevoelens. Zie voor nadere informatie hierover mijn pagina onderzoek. De behandelingen zijn oplossingsgericht. En gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie:

De cognitieve aanpak richt zich op de verkeerde wijze van meestal negatief denken en interpreteren van het gedrag dat daarop volgt.

De cognitieve methodiek laat u met behulp van oefeningen en huiswerkopdrachten zien hoe u meer inzicht kunt krijgen in uw denkproces. Inzicht in uw eigen negatieve irrationele gedachten. Alsmede het effect dat deze gedachten op uw gedrag hebben.

Uw onjuiste denkpatroon wordt met behulp van allerlei technieken en oefeningen omgezet in een meer realistische of rationele denkwijze. Hierdoor kunt u beter omgaan met uw spanningen alsmede angst- en/of depressieproblemen.

Privacy

Vanzelfsprekend zal ik nooit informatie aan derden verstrekken zonder daar vooraf van u toestemming te hebben verkregen. Hiervoor gelden voor mij de gedragsregels van het NIP en van de NVO welke regels uw privacy in voldoende mate garanderen.

Specifiek voor mijn behandelaanpak is:

  • Een in overleg met u vastgesteld behandelplan
  • Concrete doelstellingen in de behandeling.
  • Openheid en het centraal stellen van u als hulpvrager
  • Resultaat-en oplossingsgericht.
  • Gebruik van diverse methoden en technieken.
  • Ervaring met afstandstherapie ten behoeve van Expats.