Kosten

Tarieven diagnostisch onderzoek

Voor een diagnostisch onderzoek reken ik een vast bedrag aan kosten per onderzoek van 50 euro. Wilt u bijvoorbeeld een persoonlijkheidsonderzoek, dan zijn de kosten slechts 50 euro. Wanneer er naast een persoonlijkheidsonderzoek nog specifieke testen zoals traumatesten nodig zijn, dan betaalt u naast 50 euro nog  eens extra 50 euro.

Indien u een beroepskeuze onderzoek wenst kost u dit eveneens 50 euro aangezien wij de prijs zo laag mogelijk houden. Ook hier een uitzondering, indien een extra IQ onderzoek nodig mocht zijn. Dan betaalt u ook 50 euro extra. Zo geldt dit ook wanneer een extra test belangrijk wordt geacht om uw probleem oplossend vermogen te onderzoeken.

Doorgaans neem ik vanwege een gezinsonderzoek 2 tot 3 testen af, dit om een goed beeld te kunnen krijgen van uw gezinssysteem. Er wordt dan gekeken naar de onderlinge relaties en subsystemen waardoor bijvoorbeeld de harmonie in uw gezin is verstoord. Ik werk hierbij vanuit de visie van Nagy, (intergenerationele loyaliteit) Een dergelijk onderzoek kost  100 euro omdat er bij meer personen testen worden afgenomen.

Vaak wenst men naast gezinsdiagnostiek tevens onderzoek naar de opvoedingsvaardigheden. In dat geval gelden eveneens extra kosten, want een onderzoek naar uw opvoedingsvaardigheden kost 50 euro.

Ik heb geen contracten met de zorgverzekeraars en wil dit ook niet. Onder meer omdat ik uw privacy niet willen delen met de zorgverzekeraar en vanwege de vele rompslomp en regels. Dit ook omdat een eventuele vergoeding mede afhankelijk is van de aard van uw (DSM) diagnose. Relatie-of werkproblemen vallen bijvoorbeeld niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar. Enkel diagnostisch onderzoek valt evenmin onder de vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Betaling kosten diagnostisch onderzoek

Verder behoort u te weten dat nadat u specifieke vragenlijsten per e-mail hebt ontvangen er daarna door u 25 euro als eerste aanbetaling dient te worden overgemaakt. Na uitwerking en na rapportage door ons van deze testen  dient u het restant van 25 euro op onze bankrekening over te maken. Hetzelfde geldt voor de andere hierboven genoemde(extra) onderzoeken, d.w.z. eerst de helft betalen na toezending van de testen en na rapportage door ons vervolgens de andere helft.

Tarieven, Kosten Kortdurende Behandeling

  • Individuele therapie via Skype 35,00 euro per 60 minuten
  • Relatietherapie 70,00 euro per 90 minuten
  • E-mail therapie. 35,00 euro 8 emails p/m
  • Chattherapie 10,00 euro per kwartier of 35,00 euro per uur

Annulering:

Bij verhindering dient u zich uiterlijk 24 uur van te voren af te melden, anders wordt de gereserveerd tijd in rekening gebracht!

Betaling : 1 dag voor uw Skype, E-mail of Chatcontact dient u het voorgeschreven tariefbedrag te hebben overgemaakt op onze bankrekening bij ING nl 93 INGB 0688719589 t.n.v. D.Voorhaar. Na het consult ontvangt u een factuur per e-mail.