Over mij

Over mij:Deskundigheid en ervaring

Wat betreft informatie over mij en mijn arbeidsverleden laat ik u het navolgende weten. Mijn brede ervaring als gezondheidszorg psycholoog voor mijn pensionering garandeert kwaliteit. Waarom dan wel zult u zich afvragen? Welnu omdat ik op diverse terreinen in de zorg ervaring heb opgedaan. Onder meer als forensisch onderzoeker. Dit omdat ik als jeugd rapporteur voor het NIFP moest rapporteren vanwege diverse strafzaken. Daarnaast ben ik langdurig als onderzoeker werkzaam geweest in de gedwongen hulpverlening.  Verder heb ik mijn sporen verdiend als therapeut en behandelaar in de eerste en tweede lijn zorg.Mijn onderzoeken bestaan uit onderzoeken voor volwassenen.

En daarnaast uit orthopedagogische onderzoeken voor jeugdigen. U kunt bij mij zodoende ook terecht voor opvoedingskwesties en gezinsproblematiek. Zoals onderzoek of behandeling van problemen rondom het gedrag van uw kind. Bijvoorbeeld dat u zich ergert aan de mate van agressie bij uw kind. Soms ligt de oorzaak in externe factoren. Zoals het feit dat u kind te veel dranken met caffeine gebruikt Of u wilt weten of er bij uw kind sprake is van een achterstand in zijn ontwikkeling. Of u denkt dat er bij uw kind sprake zou kunnen zijn van aangeboren problematiek. Voor informatie over andersoortige onderzoeken die ik kan verrichten, zie hiervoor mijn pagina onderzoek.

Psycholoog en orthopedagoog

Vanwege deze achtergrond kan ik op meerdere terreinen worden ingeschakeld. Onder andere voor het doen van onderzoek in uw gezin. Omdat ik onderzoek of behandeling kan doen voor u en of voor uw kind. Zie hiervoor mijn pagina onderzoek.  Dit onder meer vanuit gezinssysteem methodieken. Ik baseer mij daarbij vooral op de contextuele methodiek. Onder meer vanwege het belang van het aspect bloedverwantschap.  (zie literatuur contextuele therapie)

 Ervaring wat betreft gedwongen hulpverlening

In de gedwongen hulpverlening heb ik ruim 10 jaar als onderzoeker gewerkt. Een jeugdteam of sociaal wijkteam hulpverlener kan u echter niet dwingen om hulp te accepteren. Dit kan alleen met uw toestemming. Echter als u als ouder dit niet wil dan moet de rechter worden ingeschakeld. Deze neemt hierover dan de beslissing. Zie voor informatie hierover gedwongen hulp/Acca.

Wanneer ik op mijn werk in de gedwongen hulpverlening terugzie doe ik dit met gemengde gevoelens. Omdat ik namelijk moeite had met de aanpak. Omdat kinderen soms gedwongen bij hun biologische ouders werden weggehaald. Naar mijn mening een onnatuurlijke oplossing omdat andere hulp vaak onvoldoende  is onderzocht. Of door overaccentuering van een probleem. In plaats van het meer betrekken van uw positieve kanten. Bedoelde ingreep kan schadelijk zijn wat betreft de ontwikkeling van een kind.

Zoals bijvoorbeeld de identiteit van een kind. Voor zijn ouders kan het ook schadelijk zijn. Indien zijn ouders zich niet kunnen verenigen met een dergelijke ingreep. Want het vertrouwen van ouders in de autoriteiten kan hierdoor worden geschaad. Sommige ouders voelen het gedwongen wegnemen van hun kind ook als een persoonlijk falen. Zij kunnen er nog jarenlang last van hebben. Vanwege mijn specifieke ervaring en kennis op dit vlak kunt u bij mij aankloppen. Dit onder meer wat betreft mijn kennis omtrent de specifieke wetten en regels in de gedwongen hulpverlening.