Werkwijze

WERKWIJZE

Aanmelding

Wat betreft mijn werkwijze is relevant dat u direct na uw aanmelding een email ter bevestiging ontvangt. Tevens doe ik u dan per email specifieke vragenlijsten toekomen. Welke vragenlijsten u dan krijgt  zal afhangen van uw hulpvraag. Dit ook al naar gelang u een onderzoek of een behandeling wenst. U kunt deze vragenlijsten na invulling per email aan mij retourneren. Er zal daarna een (kosteloze)taxatie worden gemaakt van uw problematiek.

U kunt zich aanmelden voor behandeling of onderzoek door een bericht achter te laten via een contactformulier. Dit formulier treft u aan op mijn pagina Contact. Op dit formulier kunt u aangeven of u een behandeling wilt volgen of psychologische onderzoek wilt laten doen. U kunt natuurlijk ook eerst bellen om eerst nadere informatie op te vragen.

Geen wachttijd

Op korte termijn(nooit meer dan 2 dagen) ontvangt u vervolgens, indien ik  u  deze behandeling kan bieden een uitnodiging voor een eerste online gesprek via Skype.  Voor nadere informatie over de voordelen van internet behandeling verwijs ik u naar een artikel van mens en gezondheid. Tevens treft u informatie hierover aan in mijn pagina kwaliteit.

Tijdens dit eerste Skype gesprek ook wel intake genoemd, wordt uw hulpvraag of  voorlopige plan van aanpak verder met u doorgenomen en ingevuld. Dit mede aan de hand van uw aanvullende opmerkingen, ervaringen en bevindingen. Er wordt dan tevens gekeken naar de meest voor de hand liggende praktische maar ook haalbare behandel mogelijkheden.

Na afloop van de intake wordt er een definitief plan van aanpak opgesteld. In dit plan staan onder meer de werkdoelen en de middelen beschreven. Dit om uiteindelijk tot positieve resultaten ten behoeve van uw situatie te kunnen komen.

Wordt uw aanvraag door mij afgewezen, dan zal ik proberen u te verwijzen naar passende hulpverlening.

Voor wat betreft de gang van zaken, indien u enkel een onderzoek wenst, is mijn werkwijze snel. Dit  omdat ik u aansluitend binnen 24 uur informeer of ik uw onderzoeksvraag kan uitvoeren. Gaat u met mijn werkwijze en mijn onderzoeksopzet akkoord  dan is het volgende van belang.

U ontvangt dan de desbetreffende vragenlijsten die wij na invulling van u terug dienen te krijgen. Na uitwerking van alle tests zal er door mij hierover binnen 24 uur een rapport  worden opgesteld.  Dit rapport wordt aansluitend met u doorgenomen en na eventuele wijzigingen, aanpassingen of commentaar tenslotte in een definitieve versie per email aan u toegezonden